Promocja w mikroprojektach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Promocja w mikroprojektach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Przypominamy o konieczności umieszczenia plakatu informacyjnego w miejscu realizacji mikroprojektu, który uzyskał dofinansowanie. Obowiązkowe elementy na plakacie to: zintegrowany logotyp…

Czytaj więcej