SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW MIKROPROJEKTÓW

SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW MIKROPROJEKTÓW

Zaproszenie na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020   W związku z…

Czytaj więcej