Zaproszenie do konsultacji koncepcji mikroprojektów

Zaproszenie do konsultacji koncepcji mikroprojektów

W związku z trwającym do 31 marca br.  II naborem mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A…

Czytaj więcej