ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe na realizację zadania nr 2: Działania edukacyjno – promocyjnego o szerokim zasięgu społecznym, mikroprojektu pt. : „Powietrze nie zna…

Czytaj więcej