Wytyczne dotyczące stosowania zasad promocji i informacji w Programie INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Wytyczne dotyczące stosowania zasad promocji i informacji w Programie INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Beneficjent, od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zobligowany jest do informowania ogółu społeczeństwa o tym, że realizowany przez niego…

Czytaj więcej