RELACJE ZE SZKOLEŃ DLA WNIOSKODAWCÓW

RELACJE ZE SZKOLEŃ DLA WNIOSKODAWCÓW

Za nami szkolenia skierowane do potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 planujących złożyć mikroprojekt…

Czytaj więcej