Wnioski składane do 12 września 2018 roku – podpis elektroniczny

Wnioski składane do 12 września 2018 roku – podpis elektroniczny

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim…

Czytaj więcej