IV posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

IV posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informujemy, że w dniu 27.09.2018 r.w siedzibie Urzędu Żylińskiego Kraju Samorządowego, odbędzie się IV posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu INTERREG VA…

Czytaj więcej