Dodatkowa infolinia dla I osi priorytetowej Programu INTERREG V-A PL-SK

Dodatkowa infolinia dla I osi priorytetowej Programu INTERREG V-A PL-SK

Wychodząc na przeciwko Państwa oczekiwaniom Stowarzyszenie uruchomiło dla I osi priorytetowej Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 nowy numer telefonu, pod…

Czytaj więcej