Aktualizacja dokumentów programowych

Aktualizacja dokumentów programowych

  Informujemy, że w dniu 10.12.2019 r. Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w „dużym” Podręczniku Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.  …

Czytaj więcej