Aktualizacja dokumentów programowych

Aktualizacja dokumentów programowych

 

Informujemy, że w dniu 10.12.2019 r. Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w „dużym” Podręczniku Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.

 

Wprowadzono również zmiany w Poradniku/wytycznych dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020.

Aktualna dokumentacja dostępna na stronie:  https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta

Skip to content