Aktualizacja dokumentów dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. obowiązują zaktualizowane Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020.

Wprowadzone zmiany (dotyczące m.in. czasu trwania mikroprojektów, procedur zatwierdzania itp.) wynikają z konieczności dostosowania pewnych zapisów do aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Zaktualizowana – III wersja Wytycznych  dostępna jest na naszej stronie internetowej www.euroregion-beskidy.pl w zakładce Mikroprojekty Interreg PL-CZ/Pobierz.

Poniżej link:

https://www.euroregion-beskidy.pl/mikroprojekty/interreg-pl-cz/pobierz/

Skip to content