PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Nabór na działania w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia…

Czytaj więcej