Film o projektach polsko-słowackich na Żywiecczyźnie – 1 oś priorytetowa

Film o projektach polsko-słowackich na Żywiecczyźnie – 1 oś priorytetowa

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020…

Czytaj więcej