IX posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – zakończone

IX posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – zakończone

W dniu 15.10.2021 r. o godzinie 10:00. odbyło się 9 POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020. W…

Czytaj więcej

Regulamin konkursu pn. „Ja, Beskidy i jesień”.

Jednym z działań mikroprojektu pn. ” Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego…

Czytaj więcej