Posiedzenie podgrupy roboczej ds. Funduszy Małych Projektów na pograniczu polsko-słowackim programu 2021-2027

Posiedzenie podgrupy roboczej ds. Funduszy Małych Projektów na pograniczu polsko-słowackim programu 2021-2027

W dniu 18 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie podgrupy roboczej ds. Funduszy Małych Projektów. Podczas posiedzenia przedstawiono warunki realizacji…

Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym w dniu 7 marca 2022. Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone za pośrednictwem…

Czytaj więcej