Możliwość udziału/rozliczenia kosztów osób narodowości ukraińskiej w projektach z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy

Możliwość udziału/rozliczenia kosztów osób narodowości ukraińskiej w projektach z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy

W odniesieniu do trwającego do 31 marca 2022 roku XVI naboru wniosków z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy z Programu INTERREG…

Czytaj więcej