Zapytanie ofertowe – realizacja kampanii PPC

Zapytanie ofertowe – realizacja kampanii PPC

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie / Slezsko – Moravské pohraničí” , nr rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/ 0001875 dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w ramach którego zaplanowano kampanię PPC z wykorzystaniem wiodących narzędzi systemu reklam PPC w Polsce dla marki turystycznej Beskidy.

Poprzez kampanię PPC rozumie się kampanie płatnych bannerów i płatnych linków, wyświetlanych na czołowych miejscach w wynikach wyszukiwania na określone frazy. Kampania realizowana będzie od czerwca 2022 roku do końca sierpnia 2023 roku.

Przedmiotem zapytania jest realizacja kampanii PPC  polegająca na uzyskaniu największej ilości kliknięć do maksymalnej kwoty 4370 zł brutto miesięcznie. Wyżej wymieniona kwota zawiera: budżet reklamowy (całkowita liczba kliknięć fakturowanych systemem reklamowym) oraz  pracę specjalistów ds. kampanii (obsługa agencyjna: zarządzanie, segmentacja, przygotowanie banerów i tekstów, linki URL itp.).

Stowarzyszenie „Region Beskidy” wymaga minimalnej miesięcznej liczby kliknięć : 4000.

Oferty składać należy poprzez formularz ofertowy załączony do zapytania na adres: biuro@euroregion-beskidy.pl do poniedziałku 6 czerwca do godziny 10:00.

Udostępnij wpisShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter