Rozstrzygnięcie postępowania ws kampanii PCC

Rozstrzygnięcie postępowania ws kampanii PCC

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy przeprowadzenia kampanii  kampanię PPC z wykorzystaniem wiodących narzędzi systemu reklam PPC w Polsce dla marki turystycznej Beskidy dla projektu pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie / Slezsko – Moravské pohraničí” , nr rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/ 0001875 dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska informuję, że po przeprowadzeniu analizy nadesłanych ofert najbardziej korzystną, tj proponującą największą ilość „kliknięć” w założonej cenie złożyła Agencja Marketingowa Refokus, której zostanie zlecona realizacja zamówienia.

Udostępnij wpisShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter