Aktualności

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, kierując się decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Państwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego związane ze minimalizowaniem ewentualnego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, podjęliśmy decyzję o zamknięciu biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” na czas przewidywanej kwarantanny tj. od dnia 17 do dnia 27 marca bieżącego roku….

Czytaj więcej

„Wspólne Dziedzictwo” na targach turystycznych we Wrocławiu

Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego odbyły się we Wrocławiu w terminie 28.02.2020-01.03.2020. W ostatni weekend Stadion Wrocław tętnił życiem, ciekawymi osobistościami i pozytywną energią. Od 28 lutego do 1 marca trwały tam Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego. Ta coroczna impreza odbyła się już po raz dwunasty, w tym…

Czytaj więcej

Nowe dokumenty dotyczące mikroprojektów

Informujemy, że decyzją Komitetu ds. Mikroprojektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 została zatwierdzona nowa wersja: 1. Podręcznika mikrobeneficjenta, 2. „Instrukcji wypełnienia Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”, 3. „Regulaminie Komitetu ds. mikroprojektów Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020” – Załącznik nr 2 Procedura…

Czytaj więcej

Komitet Monitorująca 17 lutego br. zatwierdził kolejną zmianę Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Aktualizacja dotyczy przede wszystkim wprowadzenia ułatwienia dla beneficjentów „dużych projektów” w zakresie wprowadzania zmian w projektach (rozdział 6.3 Zmiany w projekcie). Zmienione zostały również zapisy Załącznika nr 14 „Zasady realizacji Projektów Parasolowych”  (rozdział  1.1, 1.3 i 1.4), dzięki którym zwiększono alokację na realizację mikroprojektów w ramach 3 .osi priorytetowej programu dotyczącej edukacji transgranicznej oraz określono…

Czytaj więcej

XI nabór polsko-czeskich wniosków o dofinansowanie

  Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) w związku z trwającym   ciągłym/otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska…

Czytaj więcej

Kolejne nabory

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Stowrzyszenie „Region Beskidy” planuje ogłosić kolejny nabór na mikrprojekty w ramach: 1 osi priorytetowej- Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza – w LUTYM 2020 roku  natomiast dla 3 osi priorytetowej – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe…

Czytaj więcej