Aktualności

IV posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informujemy, że w dniu 27.09.2018 r.w siedzibie Urzędu Żylińskiego Kraju Samorządowego, odbędzie się IV posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020. Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w III naborze w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK” realizowanego w partnerstwie Euroregion Beskidy-Żyliński Kraj Samorządowy.

Czytaj więcej

Wnioski składane do 12 września 2018 roku – podpis elektroniczny

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może…

Czytaj więcej

Wizyta studyjna

Podsumowanie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo” W dniach 03.09-04.09.2018 zrealizowana została wizyta studyjna dla partnerów projektu flagowego „Wspólne Dziedzictwo” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Organizacja wizyty studyjnej leżała w odpowiedzialności Partnera Projektu reprezentującego Kraj pardubicki (Pardubický Kraj). Przez dwa dni uczestnicy…

Czytaj więcej

Wybór oferty na przeprowadzenie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych

W dniu 5 września 2018 roku za najkorzystniejszą ofertę, która oferowała najwięcej możliwości promocji mikroprojektu „Promujemy”, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zakładała nieodpłatne szkolenia z obsługi mediów społecznościowych dla pracowników Stowarzyszenia „Region Beskidy”, uznano ofertę firmy Refocus Media z siedzibą mieszczącą się przy Placu Św. Mikołaja 4/5 w Bielsku-Białej. Oferta…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – kampania reklamowa w mediach społecznościowych

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest wdrożenie działań promocyjnych na rynku polskim oraz czeskim w okresie od września 2018 roku do marca 2019 roku. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Zamieszczanie postów z informacjami o bieżących działaniach w mikroprojekcie pn. „Promujemy”, posty promujące destynację…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – materiały reklamowe

Zapytanie dotyczące zakupu usługi w zakresie wykonania materiałów reklamowych. Zakup materiałów promocyjnych planowany jest w związku z realizacją projektu pt. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”. Projekt dofinansowany  jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska…

Czytaj więcej