Aktualności

Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży

W dniu 18 maja 2018 roku na pl. Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach  polsko-słowackiego mikroprojektu pt. „Powietrze nie zna granic”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz ze słowackim partnerem Zdrużenie Región Beskydy , odbył się Piknik Ekologiczny dla dzieci i młodzieży. Organizatorami przedsięwzięcia w ramach projektu była Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielska-Białej….

Czytaj więcej

Polacy z wizytą studyjną na Orawie

W dniach 10 i 11 maja 2018 roku odbyła się wizyta studyjna po słowackiej Orawie z grupą polskich i słowackich uczestników mikroprojektu pn.: „ Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza”. Organizatorem wyjazdu jak i prowadzącym od października ubiegłego roku do maja 2018 roku projekt było Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki…

Czytaj więcej

Promocja w mikroprojektach

Zwracamy uwagę, iż  Mikrobeneficjent ma obowiązek zapewnienia projektowi odpowiedniej promocji i informowania opinii publicznej w odpowiedni sposób o tym, że dany projekt został wsparty ze środków Unii Europejskiej.   Poniżej zamieszczamy Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020 ZAŁ.7 Poradnik z zakresu informacji i…

Czytaj więcej

KONKURENCYJNOŚĆ W MIKROPROJEKTACH

  SZANOWNI PAŃSTWO Przypominamy, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w załączniku do Podręcznika Beneficjenta tj. Załącznik nr 8 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja_ Załącznik nr 8.1 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja Polscy mikrobeneficjenci realizujący projekty w ramach Funduszu Małych Projektów zobowiązani są do publikacji ogłoszeń w bazie…

Czytaj więcej

Konkurs na projekt i realizację muralu

Euroregion Beskidy ogłasza konkurs na projekt i realizację muralu, który powstanie jako jedno z działań mikroprojektu pt. „Powietrze nie zna granic”. Celem mikroprojektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego w zakresie negatywnych skutków degradacji środowiska naturalnego,w szczególności w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Mural jest obecnie bardzo popularną formą street-artu, który…

Czytaj więcej

Wybór Prezesa Stowarzyszenia „Region Beskidy”

W dniu 26 kwietnia 2018 roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Region Beskidy, po piętnastu latach prezesowania, Zbigniew Michniowski zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie z tej funkcji. Miało to związek z zakończeniem jego pracy w strukturach samorządu lokalnego Bielska-Białej, gdzie przez 13 lat był zastępcą prezydenta a w ostatnich…

Czytaj więcej