Aktualności

Wnioski do 12.04.2018 r. – podpisanie wniosku podpisem elektronicznym Euroregionu

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może…

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu pt.: „Co zrobię, żeby powietrze, którym oddycham było czystsze?”

W dniu 20 marca 2018 roku w Siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Marcina Filipa – Dyrektora Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” w składzie: Monika Pasierbek – Samodzielny Specjalista ds. Promocji oraz Paweł Wojciechowski – Samodzielny Specjalista ds. Promocji, oceniła 35 amatorskich filmów zgłoszonych do konkursu „Co…

Czytaj więcej

Wizyta studyjna partnerów projektu „Wspólne Dziedzictwo” na Dolnym Śląsku i Kraju Libereckim

Podsumowanie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo” W dniach 19.03-21.03.2018 zrealizowana została pierwsza wizyta studyjna dla partnerów projektu flagowego „Wspólne Dziedzictwo” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Organizacja wizyty studyjnej leżała w odpowiedzialności Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (Partnera Wiodącego Projektu)  i obejmowała dwa z…

Czytaj więcej

Zmiana dokumentów – zasada konkurencyjności

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy: Załącznik nr 8 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja_ Załącznik nr 8.1 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja   Zmiana dotyczy w szczególności obowiązku upubliczniania zapytania ofertowego przez beneficjenta polegającego na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonym odpowiednim komunikatem ministra…

Czytaj więcej

RELACJE ZE SZKOLEŃ DLA WNIOSKODAWCÓW

Za nami szkolenia skierowane do potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 planujących złożyć mikroprojekt w związku z trwającym III naborem mikroprojektów w ramach: I osi priorytetowej – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, III osi priorytetowej – Rozwój edukacji transgranicznej i…

Czytaj więcej

Zapraszamy na konsultacje pomysłów na mikroprojekt

W związku z trwającym do 13 kwietnia br.  III naborem mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”,…

Czytaj więcej