Aktualności

„Kulinarne dziedzictwo polsko – czeskiego pogranicza”

W sobotę 1 lipca 2017 roku w Bystrej w gminie Wilkowice odbyło się Święto Powiatu Bielskiego, które obchodzono w ramach XXII Dni Bystrej. Głównym punktem programu imprezy był Przegląd Potraw Regionalnych „Kulinarne dziedzictwo polsko – czeskiego pogranicza”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej z czeskim partnerem Miastem Frydek Mistek w…

Czytaj więcej

ZASADY HORYZONTALNE W MIKROPROJEKTACH

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, każdy projekt oparty o tzw. „czynnik ludzki” musi wywierać pozytywny wpływ na realizację zasad dostępności tj. równouprawnienie płci  oraz równość szans i niedyskryminacja. Z uwagi na fakt, iż realizacja mikroprojektów wpisuje się w powyższe zalecenia Komitet ds. mikroprojektów zobligował Beneficjentów do wskazania konkretnych działań, które…

Czytaj więcej

III posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – zakończone

W dniu 21 czerwca 2017 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” (ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej) odbyło  się TRZECIE POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas II naboru w ramach projektów parasolowych Euroregionu Beskidy…

Czytaj więcej

„Razem” dla osób niepełnosprawnych

W dniu 19 czerwca br. w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM w Bestwinie odbyło się kolejne działanie w ramach polsko-czeskiego mikroprojektu pn. „Razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Mieszkańcy…

Czytaj więcej

Seniorzy w projekcie „Razem”

W ramach jednego z działań projektu „RAZEM”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” w partnerstwie z czeskim stowarzyszeniem Region Beskydy, odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 roku spotkanie integracyjne dla seniorów z Polski, Czech i Słowacji. Około 150 uczestników wydarzenia miało okazję porozmawiania i spędzenia ze sobą czasu w trakcie…

Czytaj więcej

Czerwcowy newsletter PL-SK

Zapraszamy do zapoznania się z czerwcowym newsletterem Euroregionu Beskidy. Znajdziecie w nim informacje na temat zakończonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. newsletter nr 3

Czytaj więcej