Aktualności

II NABÓR MIKROPROJEKTÓW ZAKOŃCZONY

31 marca 2017 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy i Wyższej Jednostce Terytorialnej w Żylinie II nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja do, uruchomiony dla: – I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”…

Czytaj więcej

POLITYKI HORYZONTALNE

Poniżej zamieszczono prezentację  dot. zasad horyzontalnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej ZASADY HORYZONTALNE W MIKROPROJEKTACH    

Czytaj więcej

Biegi o Puchar Euroregionu Beskidy

Stowarzyszenie „Region Beskidy” podejmując od lat różnorodne formy popularyzacji aktywnego trybu życia, biegania oraz atrakcji turystycznych regionu objęło w 2017 roku honorowym patronatem cykl biegów ulicznych w Żywcu, Cieszynie i Bielsku-Białej. Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć trzy następujące biegi: 2.04.2017 r. XVIII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego /21,097km/ Trasa półmaratonu rozpocznie…

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020, organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Województwie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia 2017 roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o rejestrację elektroniczną w terminie nie przekraczającym 28…

Czytaj więcej

Przypominamy o kończącym się procesie konsultacji

Przypominamy, że zbliża się termin zakończenia naboru z dniem 31 marca 2017, oraz konsultacji w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” z dniem 27 marca 2017 r. Po tym terminie nie będzie można konsultować mikroprojektów. Wszystkich zainteresowanych konsultacjami prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.  

Czytaj więcej

Szkolenie z Zasady Konkurencyjności

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Członek Wspierający Stowarzyszenia „Region Beskidy” zaprasza w dniu 31 marca 2017 r. na jednodniowe szkolenie warsztatowe dotyczące stosowania zasady konkurencyjności przy dokonywaniu wydatków w ramach realizowanego projektu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego…

Czytaj więcej