INTERREG V-A PL-SK

Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Serdecznie zapraszamy Beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie zostały zatwierdzone podczas II naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów (I i III oś…

Czytaj więcej

Relacja ze spotkania informacyjnego nt. Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

11 września 2017 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie informacyjne nt. programu Interreg V-A Polska…

Czytaj więcej

Warsztaty ekologiczne dla pięciu powiatów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz ze słowackim partnerem Zdrużeniem Region Beskydy od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku realizuje mikroprojekt…

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 organizowanym przez Regionalny Punkt…

Czytaj więcej

Kurier Transgraniczny

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Kurierem  Transgranicznym wydanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny, a w nim: Kalendarz wydarzeń w…

Czytaj więcej

ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe na realizację zadania nr 2: Działania edukacyjno – promocyjnego o szerokim zasięgu społecznym, mikroprojektu pt. : „Powietrze nie zna…

Czytaj więcej