INTERREG V-A PL-SK

Jak zrealizować projekt zgodnie z zasadą konkurencyjności?

SZANOWNI PAŃSTWO,   Przypominamy, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w załączniku do Podręcznika Beneficjenta tj. Załącznik nr 8.1 do…

Czytaj więcej

Zasada konkurencyjności w mikroprojektach

Szanowni Państwo, Przypominamy o zmianach w  zapisach dotyczących zamówień w mikroprojektach Załącznik nr 8 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja_…

Czytaj więcej

Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży

W dniu 18 maja 2018 roku na pl. Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach  polsko-słowackiego mikroprojektu pt. „Powietrze nie zna granic”, realizowanego przez…

Czytaj więcej

Promocja w mikroprojektach

Zwracamy uwagę, iż  Mikrobeneficjent ma obowiązek zapewnienia projektowi odpowiedniej promocji i informowania opinii publicznej w odpowiedni sposób o tym, że dany projekt…

Czytaj więcej

KONKURENCYJNOŚĆ W MIKROPROJEKTACH

  SZANOWNI PAŃSTWO Przypominamy, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w załączniku do Podręcznika Beneficjenta tj. Załącznik nr 8 do…

Czytaj więcej

Konkurs na projekt i realizację muralu

Euroregion Beskidy ogłasza konkurs na projekt i realizację muralu, który powstanie jako jedno z działań mikroprojektu pt. „Powietrze nie zna…

Czytaj więcej