INTERREG V-A PL-SK

Umowy o dofinansowanie mikroprojektów

W związku ze zbliżającym się terminem podpisania umów o dofinansowanie mikroprojektów zatwierdzonych w ramach I naboru wniosków Programu Współpracy Transgranicznej…

Czytaj więcej

Kurs obowiązujący dla II naboru mikroprojektów INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Zgodnie z zapisami dokumentów obowiązujących w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A…

Czytaj więcej

Badanie rynku i zamówienia publiczne

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,…

Czytaj więcej

Piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020

W dniach 15 – 16 lutego 2017 roku w Nowym Sączu, odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020….

Czytaj więcej

SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW MIKROPROJEKTÓW

Zaproszenie na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020   W związku z…

Czytaj więcej

II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy z Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 7 lutego 2017 roku ogłasza II nabór mikroprojektów do…

Czytaj więcej