INTERREG V-A PL-SK

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020, organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Województwie…

Czytaj więcej

Przypominamy o kończącym się procesie konsultacji

Przypominamy, że zbliża się termin zakończenia naboru z dniem 31 marca 2017, oraz konsultacji w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” z…

Czytaj więcej

Szkolenie z Zasady Konkurencyjności

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Członek Wspierający Stowarzyszenia „Region Beskidy” zaprasza w dniu 31 marca 2017 r. na jednodniowe…

Czytaj więcej

Kurier Transgraniczny

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z marcowym numerem Kuriera Transgranicznego publikowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny z Krakowa poświęconego Funduszowi Mikroprojektów…

Czytaj więcej

Umowy o dofinansowanie mikroprojektów

W związku ze zbliżającym się terminem podpisania umów o dofinansowanie mikroprojektów zatwierdzonych w ramach I naboru wniosków Programu Współpracy Transgranicznej…

Czytaj więcej

Kurs obowiązujący dla II naboru mikroprojektów INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Zgodnie z zapisami dokumentów obowiązujących w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A…

Czytaj więcej