INTERREG V-A PL-SK

Projekt Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027 został złożony w dniu 25.03.2022 do Komisji Europejskiej.

Wcześniej, 10 marca 2022 r. Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów zgodził się na przystąpienie Polski do Programu, a 23.03.2022 program…

Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym w dniu 20 kwietnia 2022. Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone za pośrednictwem…

Czytaj więcej

Kolejny nabór na polsko-słowackie mikroprojekty

1 i 3 oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 13 kwietnia 2022…

Czytaj więcej

Posiedzenie podgrupy roboczej ds. Funduszy Małych Projektów na pograniczu polsko-słowackim programu 2021-2027

W dniu 18 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie podgrupy roboczej ds. Funduszy Małych Projektów. Podczas posiedzenia przedstawiono warunki realizacji…

Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym w dniu 7 marca 2022. Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone za pośrednictwem…

Czytaj więcej

KOLEJNY NABÓR w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 1 marca 2022 roku ogłasza VIII nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg…

Czytaj więcej