INTERREG V-A PL-SK

Forum poszukiwania partnerstw

Ze względu na transgraniczny charakter Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wszystkie mikroprojekty muszą więc być realizowane w partnerstwie,…

Czytaj więcej

Zapraszamy na konsultacje nowych pomysłów na mikroprojekt

Szanowni Państwo,   W związku z trwającym do  31 lipca br.  IV naborem mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy…

Czytaj więcej

IV NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 31 lipca 2018 roku ogłasza IV nabór o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej…

Czytaj więcej

NEWSLETTER INTERREG PL-SK 2014-2020

Szanowni Państwo,   Zachęcamy do zapoznania się z marcowym Newsletterem  Euroregionu Beskidy, zawierającym ogólne informacje dotyczące informacji i promocji oraz zamówień…

Czytaj więcej

PROMOCJA W MIKROPROJEKTACH

Zwracamy uwagę, iż  Mikrobeneficjent ma obowiązek zapewnienia projektowi odpowiedniej promocji i informowania opinii publicznej w odpowiedni sposób o tym, że dany projekt…

Czytaj więcej

Jak zrealizować projekt zgodnie z zasadą konkurencyjności?

SZANOWNI PAŃSTWO,   Przypominamy, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w załączniku do Podręcznika Beneficjenta tj. Załącznik nr 8.1 do…

Czytaj więcej