INTERREG V-A RCz-PL

XV nabór polsko-czeskich wniosków do 30 września 2021 roku

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku…

Czytaj więcej

Kolejne polsko-czeskie mikroprojekty zatwierdzone na XIV posiedzeniu EKS Euroregionu Beskidy w dniu 29.06.2021 roku

29 czerwca 2021 roku w formie on-line odbyło się kolejne, czternaste już posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy w…

Czytaj więcej

Zatwierdzenie polsko-czeskich mikroprojektów na XIII posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2021 roku Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,…

Czytaj więcej

Możliwość podpisu elektronicznego wniosków o dofinansowanie do 7 maja 2021 roku podpisem Zarządzającego

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim…

Czytaj więcej

Przedłużenie XIV naboru polsko-czeskich wniosków do 7 maja 2021 roku

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz dużym zainteresowaniem polsko-czeskimi wnioskami uprzejmie informujemy, iż trwający XIV nabór wniosków o dofinansowanie (planowany do…

Czytaj więcej

Publikacja „W zieleni skąpana” zdobyła wyróżnienie

Polsko-słowacka publikacja – album pod tytułem „W zieleni skąpana” wydana przez Babiogórski Park Narodowy w ramach mikroprojektu „Pogranicze dla każdego”…

Czytaj więcej