Projekty parasolowe

Projekty parasolowe

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje w perspektywie finansowania 2014-2020 dwa projekty parasolowe.

Projekt Parasolowy pt. „MikroINTERREG PL-SK” realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej Programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” na obszarze:

Strona polska:

 • podregion bielski: powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie, powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej, powiat żywiecki z siedzibą w Żywcu, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała,
 • podregion tyski: powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie,
 • podregion oświęcimski: powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach, powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu
 • podregion krakowski: gmina Pcim z powiatu myślenickiego.

Strona słowacka:

 • Okres Bytča,
 • Okres Čadca,
 • Okres Kysucké Nové Mesto,
 • Okres Žilina,
 • Okres Martin,
 • Okres Turčianske Teplice,
 • Okres Námestovo.

Partnerzy projektu parasolowego:

 • Euroregion Beskidy, pełniący rolę Partnera Wiodącego odpowiedzialny jest za koordynowanie działań słowackich partnerów oraz całościowe zarządzanie projektem.
 • Žilinský samosprávny kraj

Cel główny projektu parasolowego:

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego poprzez działania ukierunkowane na zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienia i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz skutecznego i zrównoważonego jego wykorzystania przez mieszkańców i osoby odwiedzające, dzięki wdrażaniu mikroprojektów.

Cele szczegółowe projektu parasolowego:

 • Realizacja nowych form wykorzystania i promocji zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza poprzez tworzenie transgranicznych e-produktów i e-usług.
 • Stworzenie atrakcyjnej, transgranicznej oferty opartej na wspólnym potencjale przyrodniczym i kulturowym pogranicza.
 • Nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomię dzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych poprzez promowanie inicjatyw opartych o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza.
 • Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych pogranicza przez rozwój transgranicznych szlaków turystycznych.

Wartość projektu parasolowego:

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) wynosi: 6 810 813,29 EUR

Okres realizacji projektu parasolowego:

Termin rozpoczęcia projektu – 17.02.2016
Planowany termin zakończenia projektu – 31.12.2022

Partner Projektu Parasolowego: Wyższa Jednostka Terytorialna Žilina http://www.regionzilina.sk/

Projekt Parasolowy pt. „MikroINTERREG-edu PL-SK” realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” na obszarze obejmującym:

Strona polska:

 • podregion bielski: powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie, powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej, powiat żywiecki z siedzibą w Żywcu, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała,
 • podregion tyski: powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie,
 • podregion oświęcimski: powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach, powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu
 • podregion krakowski: gmina Pcim z powiatu myślenickiego.

Strona słowacka:

 • Okres Bytča,
 • Okres Čadca,
 • Okres Kysucké Nové Mesto,
 • Okres Žilina,
 • Okres Martin,
 • Okres Turčianske Teplice,
 • Okres Námestovo.

Partnerzy projektu parasolowego:

 • Euroregion Beskidy, pełniący rolę Partnera Wiodącego odpowiedzialny jest za koordynowanie działań słowackich partnerów oraz całościowe zarządzanie projektem.
 • Žilinský samosprávny kraj

Cel główny projektu parasolowego:

Głównym celem projektu jest wspieranie realizacji transgranicznych działań edukacyjnych na rzecz zatrudnienia oraz zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez wdrażanie mikroprojektow na pograniczu polsko-słowackim.

Cel szczegółowy projektu parasolowego:

Zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez ludno ść zamieszkującą pogranicze, ułatwiających znalezienie miejsc pracy oraz wdrażenie wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia, które przyczynią się do zmniejszenia migracji ludności pogranicza.

Wartość projektu parasolowego:

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) wynosi: 670 165,16 EUR

Okres realizacji projektu parasolowego:

Termin rozpoczęcia projektu – 17.02.2016
Planowany termin zakończenia projektu – 31.12.2022

Partner Projektu Parasolowego: Wyższa Jednostka Terytorialna Žilina http://www.regionzilina.sk/