Projekty partnerskie

Projekty partnerskie

Tytuł projektu : Projekt pn. „Witajcie w Euroregionie Beskidy”
Kwota EFRR : 38 571, 85 EUR
Całkowita wartość projektu: 45 378, 65 EUR
Termin realizacji: luty 2011- październik 2011
Partner projektu: Zdrużenie Region Beskydy

Projekt ukierunkowany na promocję obszaru Euroregionu Beskidy oraz pobudzenie ruchu turystycznego na tym terenie. Skierowany do szerokiej grupy odbiorców tym: turystów, mieszkańców pogranicza, pracowników biur podróży, przedstawicieli mediów zajmujących się branżą turystyczną. Działania projektu obejmowały: wydanie magazynu (kwartalnika) pn.  „Witajcie w Euroregionie Beskidy”, druk mapy Euroregionu Beskidy, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznych, wydanie gadżetów promocyjnych, organizację dwóch konferencji na temat rozwoju ruchu turystycznego, promocję Euroregionu Beskidy na międzynarodowych targach turystycznych, stworzeniu mapy interaktywnej – przestrzennej bazy danych Euroregionu Beskidy, która zastała opublikowana w internecie, przeprowadzeniu 2 Press Tripów skierowanych do przedstawicieli prasy branżowej oraz 2 Fam Tripów skierowanych do branży turystycznej, centrów informacji turystycznej, operatorów turystycznych, przedstawicieli biur podróży.

Tytuł projektu : Projekt pn. „Zrównoważony rozwój w Euroregionie Beskidy”
Kwota EFRR : 38 571, 85 EUR
Całkowita wartość projektu: 45 378, 65 EUR
Termin realizacji: luty 2011- październik 2011
Partner projektu: Zdrużenie Region Beskydy

Realizacja projektu wyniknęła z potrzeby szerzenia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz konieczności kształtowania postaw odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i zasobów energetycznych wśród społeczności pogranicza polsko-czeskiego.
W ramach projektu wydano przewodnik realizacji strategii energetycznej w polskiej i czeskiej wersji językowej, przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowano konkurs ekologiczny pn. „Szanuj energię, chroń klimat” z wystawą prac konkursowych, wydano gadżety promocyjne, ulotki informacyjne poświęcone idei zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu współorganizowano Beskidzki Festiwal Dobrej Energii, a także zorganizowano Forum Regionów Granicznych na temat idei zrównoważonego rozwoju.

Tytuł projektu : Projekt pn. „Promujemy Euroregion Beskidy”
Kwota EFRR : 38 571, 85 EUR
Całkowita wartość projektu: 45 378, 65 EUR
Termin realizacji: luty 2011- październik 2011
Partner projektu: Zdrużenie Region Beskydy

Głównym celem projektu było promowanie Euroregionu Beskidy jako obszaru atrakcyjnego pod względem turystyczno-krajoznawczym i społeczno-kulturowym. Cel ten został osiągnięty poprzez uczestnictwo przedstawicieli Wnioskodawcy i Partnera Projektu w najbardziej prestiżowych targach turystycznych w kraju (GLOB Katowice, Targi Turystyki i Wypoczynku LATO Warszawa, TOUR SALON Poznań) i za granicą (Brno, Bratysława, Praga), podczas których dystrybuowano materiały promocyjne wydane w ramach mikroprojektów zrealizowanych z Funduszu Mikroprojektów, w tym folder o Euroregionie Beskidy. Podczas targów wyświetlano odcinki filmu reportażowego o Euroregionie Beskidy oraz dystrybuowano płyty DVD z nagranym filmem.

Tytuł projektu : Projekt pn. „Dom Beskidzki na pograniczu polsko – słowackim”
Kwota EFRR : 38 571, 85 EUR
Całkowita wartość projektu: 45 378, 65 EUR
Termin realizacji: luty 2011- październik 2011
Partner projektu: Zdrużenie Region Beskydy

Celem projektu było m. in. uświadomienie społeczności pogranicza polsko-słowackiego jak ważnym elementem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego na przykładzie typowego Domu Beskidzkiego oraz określenie wytycznych związanych z kreowaniem wyglądu domu i jego otoczenia w przestrzeni beskidzkiej na obszarze pogranicza. Główne działania projektu skupiały się na organizacji cyklu seminariów mających charakter otwarty, poświęcony tematyce beskidzkiej architektury drewnianej, organizację plenerów fotograficznych po polskiej i słowackiej stronie granicy połączonych z wykładami oraz organizację konkursu plastycznego i fotograficznego. Zwieńczeniem projektu była międzynarodowa konferencja oraz publikacja pt. „Dom Beskidzki na pograniczu polsko-Słowackim”, która stanowi podsumowanie działań projektu.

Tytuł projektu : Projekt pn. „Aktywne Beskidy – promocja sportu na pograniczu polsko-słowackim”
Kwota EFRR : 38 571, 85 EUR
Całkowita wartość projektu: 45 378, 65 EUR
Termin realizacji: luty 2011- październik 2011
Partner projektu: Zdrużenie Region Beskydy

Głównym założeniem projektu była promocja zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców pogranicza polsko – słowackiego. Wśród działań realizowanych w ramach projektu były: Euroregionalny marsz nordic walking, Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży Euroregionu Beskidy, Regaty na Jeziorze Żywieckim, Akcja „Beskidzka Kropla Krwi”, Turniej samorządowców w piłce siatkowej. Zwieńczeniem projektu była konferencja zamykająca projekt.

 

Tytuł projektu:  Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko  Czeskiego „ Wspólne Dziedzictwo”

Nazwa Programu:  INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Wartość projektu:                2 240 567,43 Euro

Wartość dofinansowania:  1 904 482,31 Euro

Czas trwania projektu:        01.01.2017- 30.06.2020

Beneficjenci :      Lider Projektu-   Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz partnerzy:

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  Stowarzyszenie Region Beskidy,

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza , Destinační společnost

Východní Čechy,  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu,  Královéhradecký kraj,

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  Regionální rada rozvoje a spolupráce se

sídlem v Třinci, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu,

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

 

Cel strategiczny projektu:  Stworzenie trwałej, zintegrowanej sieci współpracy w zakresie działań promocyjnych turystyki na obszarze polsko – czeskiego  pogranicza opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowych poprzez wsparcie środowiska / branży turystycznej, tworzenie i promocję produktów turystycznych, inicjowanie łączenia istniejących szlaków turystycznych w szlaki transgraniczne, integrację istniejących ofert w kompleksowe transgraniczne pakiety turystyczne pogranicza, co prowadzić będzie do wydłużenia pobytów turysty na tym obszarze oraz do podniesienia atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego i przyrodniczego oraz prezentację wspólnego dziedzictwa poprzez rekonstrukcje jako oferty turystycznej.

Cel to również wykreowanie obszaru polsko-czeskiego pogranicza jako atrakcyjnej destynacji turystycznej dla turystów z Polski, Czech i innych państw.