Biuro STOWARZYSZENIA „REGION BESKIDY'”

MARCIN FILIP

Dyrektor Biura

e-mail: m.filip@euroregion-beskidy.pl

KATARZYNA MRÓZ-KAROSEK

Główny Księgowy

e-mail: k.karosek@euroregion-beskidy.pl
tel.  33 488 89 26

IWONA DUŁAWA

Koordynator Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020
Samodzielny specjalista ds. rozliczania projektów

e-mail: i.dulawa@euroregion-beskidy.pl
tel.  33 488 89 25, 503 109 544

Joanna Szweda

Koordynator Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Samodzielny specjalista ds. wdrażania projektów

e-mail: j.szweda@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 22

Justyna Wróbel

Samodzielny specjalista ds.  wdrażania projektów

e-mail: j.wrobel@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 22

NATALIA LESIŃSKA

Specjalista ds. współpracy transgranicznej

e-mail: n.lesinska@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 24

BEATA BARAŃSKA

Samodzielny specjalista ds. rozliczania projektów

e-mail: b.baranska@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 24

=

MONIKA PASIERBEK

Samodzielny specjalista ds. promocji

e-mail: m.pasierbek@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 21