Biuro

MARCIN FILIP

Dyrektor Biura

e-mail: m.filip@euroregion-beskidy.pl

KATARZYNA MRÓZ-KAROSEK

Główny Księgowy

e-mail: k.karosek@euroregion-beskidy.pl
tel.  33 488 89 26

AGNIESZKA ADAMASZEK

Koordynator Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020
Samodzielny specjalista ds. rozliczania projektów

e-mail: a.adamaszek@euroregion-beskidy.pl
tel.  33 488 89 26

JUSTYNA WRÓBEL

Koordynator Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Samodzielny specjalista ds. wdrażania projektów

e-mail: j.wrobel@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 22

GABRIELA KRUCZEK

Samodzielny specjalista ds. rozliczania projektów

e-mail: g.kruczek@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 22

JOANNA SZWEDA

Samodzielny specjalista ds. wdrażania projektów

e-mail: j.szweda@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 24

IWONA DUŁAWA

Samodzielny specjalista ds. rozliczania projektów

e-mail: i.dulawa@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 25

RAFAŁ KMIT

Specjalista ds. współpracy trans granicznej

e-mail: r.kmit@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 21

MONIKA PASIERBEK

Specjalista ds. współpracy trans granicznej

e-mail: m.pasierbek@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 22

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI

Specjalista ds. promocji

e-mail: p.wojciechowski@euroregion-beskidy.pl
tel. 33 488 89 20