ZASADY HORYZONTALNE W MIKROPROJEKTACH

ZASADY HORYZONTALNE W MIKROPROJEKTACH

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, każdy projekt oparty o tzw. „czynnik ludzki” musi wywierać pozytywny wpływ na realizację zasad dostępności…

Czytaj więcej