Generator

 

Aplikacja MS2014+ to portal służący do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w tym w ramach Funduszy Mikroprojektów. Portal dostępny jest pod adresem: https://mseu.mssf.cz/


Formularz Wniosku projektowego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu portalu internetowego – MS2014+. Wraz z wnioskiem projektowym należy złożyć wszystkie wymagane załączniki. Wniosek projektowy składa się za pomocą portalu internetowego w wersji elektronicznej. Do Zarządzającego Funduszem nie składa się wniosków w wersji papierowej. Do złożenia wniosku niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Wymagania odnośnie hardware’u i oprogramowania zalecanych przez dostawcę znaleźć można na https://mseu.mssf.cz/index.aspx?ShowPage=SystemRequirements ujmując rzecz w skrócie, w idealnym przypadku należy posiadać najnowszą wersję przeglądarki internetowej, wsparcie techniczne posiadają wyłącznie przeglądarki internetowe w wersji pełnej (nie mobilnej), zaś do finalnego podpisu wniosku wymagana jest wtyczka Silverlight. Pod tym samym linkiem znaleźć można instrukcje dotyczące ewentualnej dodatkowej instalacji wtyczki na komputerze.

Instrukcja wypełniania wniosku w aplikacji MS2014+

Informacje dotyczące podpisu elektronicznego

Obsługa podpisu elektronicznego