Linki

bez-tytulu

UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska
www.europa.eu

 

Parlament Europejski
www.europarl.europa.eu

 

Komisja Europejska
www.ec.europa.eu

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej wPolsce
www.ec.europa.eu/polska

 

InforEuro
www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

 

INSTYTUCJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej – Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej
http://www.mmr.cz   http://www.dotaceEU.cz

 

INSTYTUCJA KRAJOWA

Ministerstwo Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej – Departament Współpracy Terytorialnej
http://www.mr.gov.pl   http://www.ewt.gov.pl

 

WSPÓLNY SEKRETARIAT

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej – Wspólny Sekretariat
js.olomouc@crr.cz   http://www.cz-pl.eu

 

INSTYTUCJA PŁATNICZA I CERTYFIKUJĄCA

Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej Departament Narodowy Fundusz
http://www.mfcr.cz

 

KONTROLER KRAJOWY
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
www.katowice.uw.gov.pl

 

 

PARTNERZY FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

Zarządzający/Partner Wiodący – „Region Beskydy”
http://www.euroregion-beskydy.cz http://www.regionbeskydy.cz

 

Zrządzający/Partner – Stowarzyszenie „Region Beskidy”
biuro@euroregion-beskidy.pl http://www.euroregion-beskidy.pl