Strategia Rozwoju Euroregionu Beskidy 2016-2023

 

Poniżej zamieszczona jest Strategia Rozwoju Euroregionu Beskidy, w którą powinny wpisywać się wszystkie mikroprojekty realizowane z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

 

Strategia Rozwoju Euroregionu Beskidy 2016-2023