Generator

Generator

Generator wniosków i rozliczeń to narzędzie informatyczne stworzone na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie i rozliczania mikroprojektów w programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Aplikacja znajduje się pod adresem
www.e-interreg.eu

Instrukcje