Nabory wniosków

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram naborów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

eea1-tmp

harmonogram_naborów_na_2021_rok

harmonogram_naborów_na_2020_rok


Wcześniejsze wersje harmonogramu:

Harmonogram_naborów_na_2019_rok

Harmonogram naborów na 2018 rok

Harmonogram naborów na 2017 rok

Harmonogram_naborów_na_2017_rok (wersja z grudnia 2016 r.)

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 13 kwietnia  2022 roku ogłasza IX i X nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

  • 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna w IX naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
    60 000,00* EUR)
  • 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”  (dostępna w X naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 190 000,00 EUR)

Czas trwania naboru 

od 13.04.2022 do 26.04.2022 do godziny 15:00

treść ogłoszenia  o naborze

Szczegółowe informacje

 

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 1 marca 2022 roku ogłasza VIII   nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

–   3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”  (dostępna w VIII naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 95 000,00 EUR)

Czas trwania naboru 

od 01.03.2022 do 10.03.2022  do godziny 15:00

treść ogłoszenia  o naborze

Szczegółowe informacje

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 28 września 2021 roku ogłasza IX nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

–   1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”  (dostępna w IX naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 550 000,00 EUR)

Czas trwania naboru 

od 28.09.2021 do 25.10.2021 do godziny 15:00

UWAGA !

Wydłużono termin składania mikroprojektów dla 1 osi priorytetowej programu do 16 listopada 2021 r. do g. 15:00.

Czas trwania naboru wydłużony 

od 28.09.2021 do 16.11.2021 do godziny 15:00

treść ogłoszenia  o naborze

Szczegółowe informacje

wydłużenie naboru – treść ogłoszenia

 

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 18 lutego 2021 roku ogłasza VII   nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

–   3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”  (dostępna w VII naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 240 000,00 EUR)

Czas trwania naboru 

od 18.02.2021 do 19.04.2021  do godziny 15:00

 

treść ogłoszenia  o naborze

Szczegółowe informacje

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 26 czerwca 2020 roku ogłasza VI i V nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

–  1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”  (dostępna w VI naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy wynosi 1 100 000,00 EUR)

– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”  (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 300 000,00 EUR)

Czas trwania naboru 

od 26.06.2020 do 07.08.2020 do godziny 15:00

UWAGA !

dla 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” wydłużono termin składania mikroprojektów do 31 sierpnia 2020 r. do g. 15:00

treść ogłoszenia  o naborze 

treśc ogłoszenia – wydłużenie naboru dla 3 osi

Szczegółowe informacje

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy  z dniem 4 czerwca 2019 roku” ogłasza nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

V Nabór jest uruchomiony dla:

– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 700 000,00 * EUR)

IV Nabór jest uruchomiony dla:

– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w IV naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 220 000,00* EUR)

 

Czas trwania naboru

od 04.06.2019  do 31.07.2019 godz. 15.00

Szczegółowe informacje

IV NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy  z dniem 31 lipca  2018 roku” ogłasza IV nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w IVnaborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy dla mikroprojektów indywidualnych po polskiej stronie – 940 811,90 EUR

Czas trwania naboru 

od 31.07.2018 do 25.09.2018 do godz. 15:00

Szczegółowe informacje

III NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy we współpracy ze Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 9 lutego 2018 roku” ogłasza III nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w III naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy – 1 542 562,80 EUR, oraz
– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w III naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy – 100 532,31 EUR).

Czas trwania naboru 

od 09.02.2018 do 13.04.2018 do godz. 15:00

Szczegółowe informacje

II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy we współpracy ze Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 7 lutego 2017 roku” ogłasza II nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

– 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w II naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 875 365,71 EUR, oraz

– 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w II naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –184 292,15 EUR).

Czas trwania naboru 

od 07.02.2017 do 31.03.2017 do godz. 15:00

Szczegółowe informacje

I NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Z dniem 30 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza I nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.
Nabór jest uruchomiony dla:

  • 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.123.190,00 EUR) oraz
  • 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 112.319,00 EUR)

Czas trwania naboru

od 30.06.2016 do 09.09.2016 godz. 15.00

Szczegółowe informacje