Ukončení první výzvy k předkládání žádostí v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy v prioritě 4

Dne 28. března 2024 skončila první výzva k předkládání žádostí v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy v prioritě 4. Spolupráce institucí a obyvatel cíl 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského.

Bylo podáno 13 projektových žádostí

Celkove výše způsobilých výdajů: 225 725,86 EUR

Výše finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 180 564,45 EUR

 

 

Skip to content