Zakończenie I naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Beskidy w priorytecie 4

28 marca 2024 zakończył się I nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Beskidy w Priorytecie 4. Współpraca instytucji i mieszkańców w celu 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

Złożonych zostało 13 wniosków projektowych

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 225 725,86 EUR

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 180 564,45 EUR

Skip to content