Poszukiwanie partnera
Poszukiwanie partnera SK wewillweb 2023-10-20
Ze względu na transgraniczny charakter Programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027 wszystkie małe projekty muszą być realizowane w partnerstwie, czyli we współpracy co najmniej dwóch podmiotów, z których jeden pochodzi z Polski, a drugi ze Słowacji (z istoty organizacyjno-prawnej, wyjątek stanowią Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które są tzw. jedynym beneficjentem).

Pomoc w poszukiwaniu partnera

Formularz współpracy 2021-2027 PL
Formulár spolupráce 2021_2027 SK

Skip to content