Generator
Generator SK wewillweb 2023-10-20

Generator wniosków i raportów (generator) to narzędzie informatyczne stworzone na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie i rozliczania małych projektów w programie INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027. Generator umożliwi Państwu złożenie wniosku o dofinansowanie, rozliczenie małego projektu i korespondencję z nami.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie małego projektu należy zarejestrować się w generatorze i założyć swoje indywidualne konto wnioskodawcy. Generator zawiera instrukcję wypełniania poszczególnych pól.

Skip to content