Generator
Generator CZ wewillweb 2023-10-20

Małe projekty nie korzystają z systemu monitorującego 2021+ do celów złożenia wniosku. W przypadku małych projektów (FMP) stosowany jest system monitorowania, który jest dostępny pod adresem:

We wniosku projektowym należy podać wszystkie niezbędne informacje. Następnie wniosek jest finalizowany i wniosek projektowy należy wyeksportować do formatu PDF. Wersja PDF musi być podpisana elektronicznie, a następnie podpisany plik należy wstawić do systemu jako załącznik. Wniosek kierowany jest Zarządzającego Funduszem Małych Projektów. Złożenie wniosku do Zarządzającego FMP traktowane jest jako rejestracja wniosku projektowego.

Skip to content