Projekty partnerskie
Projekty partnerskie wewillweb 2023-10-16
Projekty partnerskie

Tytuł projektu : Projekt pn. „Witajcie w Euroregionie Beskidy”
Kwota EFRR : 38 571, 85 EUR
Całkowita wartość projektu: 45 378, 65 EUR
Termin realizacji: luty 2011- październik 2011
Partner projektu: Zdrużenie Region Beskydy

Projekt ukierunkowany na promocję obszaru Euroregionu Beskidy oraz pobudzenie ruchu turystycznego na tym terenie. Skierowany do szerokiej grupy odbiorców tym: turystów, mieszkańców pogranicza, pracowników biur podróży, przedstawicieli mediów zajmujących się branżą turystyczną. Działania projektu obejmowały: wydanie magazynu (kwartalnika) pn.  „Witajcie w Euroregionie Beskidy”, druk mapy Euroregionu Beskidy, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznych, wydanie gadżetów promocyjnych, organizację dwóch konferencji na temat rozwoju ruchu turystycznego, promocję Euroregionu Beskidy na międzynarodowych targach turystycznych, stworzeniu mapy interaktywnej – przestrzennej bazy danych Euroregionu Beskidy, która zastała opublikowana w internecie, przeprowadzeniu 2 Press Tripów skierowanych do przedstawicieli prasy branżowej oraz 2 Fam Tripów skierowanych do branży turystycznej, centrów informacji turystycznej, operatorów turystycznych, przedstawicieli biur podróży.

Tytuł projektu : Projekt pn. „Zrównoważony rozwój w Euroregionie Beskidy”
Kwota EFRR : 38 571, 85 EUR
Całkowita wartość projektu: 45 378, 65 EUR
Termin realizacji: luty 2011- październik 2011
Partner projektu: Zdrużenie Region Beskydy

Realizacja projektu wyniknęła z potrzeby szerzenia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz konieczności kształtowania postaw odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i zasobów energetycznych wśród społeczności pogranicza polsko-czeskiego.
W ramach projektu wydano przewodnik realizacji strategii energetycznej w polskiej i czeskiej wersji językowej, przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowano konkurs ekologiczny pn. „Szanuj energię, chroń klimat” z wystawą prac konkursowych, wydano gadżety promocyjne, ulotki informacyjne poświęcone idei zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu współorganizowano Beskidzki Festiwal Dobrej Energii, a także zorganizowano Forum Regionów Granicznych na temat idei zrównoważonego rozwoju.

Tytuł projektu :Projekt pn. „Promujemy Euroregion Beskidy”
Kwota EFRR : 38 571, 85 EUR
Całkowita wartość projektu: 45 378, 65 EUR
Termin realizacji: luty 2011- październik 2011
Partner projektu: Zdrużenie Region Beskydy

Głównym celem projektu było promowanie Euroregionu Beskidy jako obszaru atrakcyjnego pod względem turystyczno-krajoznawczym i społeczno-kulturowym. Cel ten został osiągnięty poprzez uczestnictwo przedstawicieli Wnioskodawcy i Partnera Projektu w najbardziej prestiżowych targach turystycznych w kraju (GLOB Katowice, Targi Turystyki i Wypoczynku LATO Warszawa, TOUR SALON Poznań) i za granicą (Brno, Bratysława, Praga), podczas których dystrybuowano materiały promocyjne wydane w ramach mikroprojektów zrealizowanych z Funduszu Mikroprojektów, w tym folder o Euroregionie Beskidy. Podczas targów wyświetlano odcinki filmu reportażowego o Euroregionie Beskidy oraz dystrybuowano płyty DVD z nagranym filmem.

Tytuł projektu : Projekt pn. „Dom Beskidzki na pograniczu polsko – słowackim”
Kwota EFRR : 38 571, 85 EUR
Całkowita wartość projektu: 45 378, 65 EUR
Termin realizacji: luty 2011- październik 2011
Partner projektu: Zdrużenie Region Beskydy

Celem projektu było m. in. uświadomienie społeczności pogranicza polsko-słowackiego jak ważnym elementem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego na przykładzie typowego Domu Beskidzkiego oraz określenie wytycznych związanych z kreowaniem wyglądu domu i jego otoczenia w przestrzeni beskidzkiej na obszarze pogranicza. Główne działania projektu skupiały się na organizacji cyklu seminariów mających charakter otwarty, poświęcony tematyce beskidzkiej architektury drewnianej, organizację plenerów fotograficznych po polskiej i słowackiej stronie granicy połączonych z wykładami oraz organizację konkursu plastycznego i fotograficznego. Zwieńczeniem projektu była międzynarodowa konferencja oraz publikacja pt. „Dom Beskidzki na pograniczu polsko-Słowackim”, która stanowi podsumowanie działań projektu.

Tytuł projektu : „Mobilne Śląskie”
Całkowita wartość projektu: 2 637 397,88 zł
w tym współfinansowanie z UE: 2 230 127,02 zł
Termin realizacji: 20.09.2017- 31.10.2020
Lider projektu: Śląska Organizacja Turystyczna
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, Województwo Śląskie

Projekt obejmuje szerokie udostępnienie zasobów kulturowych i turystycznych oraz wzrost dostępu użytkowników do treści publikowanych przez portal slaskie.travel poprzez dobudowanie do portalu nowych narzędzi dystrybucji danych i funkcjonalności udostępniających te dane. Zostaną wprowadzone nowe i udoskonalone formy przekazu, takie jak pełna responsywność witryny oraz stworzenie dedykowanych aplikacji na 3 systemy mobilne. Wprowadzone nowe funkcjonalności zagwarantują dostępność treści na dowolnych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych. Wdrożone rozwiązania zapewnią zaawansowaną personalizację uzyskiwanych informacji i wysoki stopień komunikacji społecznościowej. Wdrożenie zaawansowanych e-usług interaktywnych oraz elementów inteligentnej komunikacji z użytkownikiem wraz uzupełnieniem o element digitalizacji zasobów kulturowych województwa, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik i form cyfryzacji miejsc i obiektów (technologia VR, AR, 360 st.).

Zakładany efekt oraz korzyści:
Zwiększenie zasięgu zasobów slaskie.travel dla użytkowników, większe dotarcie do potencjalnego turysty poprzez utworzenie tematycznych aplikacji mobilnych.  Optymalizacja obecnego portalu slaskie.travel oraz wszystkich podserwisów. Rozbudowa usług webservice API, umożliwiająca synchronizację wszystkich danych z dowolną stroną internetową. Digitalizacja zasobów kulturowych województwa śląskiego, wzmocnienie funkcji promocyjnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii prezentacyjnych czyli fotografii, filmów z drona, filmów sferycznych, zastosowanie rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości.

Więcej o projekcie

Tytuł projektu : Projekt pn. „Aktywne Beskidy – promocja sportu na pograniczu polsko-słowackim”
Kwota EFRR : 38 571, 85 EUR
Całkowita wartość projektu: 45 378, 65 EUR
Termin realizacji: luty 2011- październik 2011
Partner projektu: Zdrużenie Region Beskydy

Głównym założeniem projektu była promocja zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców pogranicza polsko – słowackiego. Wśród działań realizowanych w ramach projektu były: Euroregionalny marsz nordic walking, Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży Euroregionu Beskidy, Regaty na Jeziorze Żywieckim, Akcja „Beskidzka Kropla Krwi”, Turniej samorządowców w piłce siatkowej. Zwieńczeniem projektu była konferencja zamykająca projekt.

Tytuł projektu:  Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko  Czeskiego „ Wspólne Dziedzictwo”
Nazwa Programu:  INTERREG V-A Česká republika – Polsko
Wartość projektu:                2 240 567,43 Euro
Wartość dofinansowania:  1 904 482,31 Euro
Czas trwania projektu:       01.01.2017- 30.06.2020
Beneficjenci :      Lider Projektu –  Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz partnerzy:
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,
Stowarzyszenie Region Beskidy,
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza,
Destinační společnost Východní Čechy,  
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu,
Královéhradecký kraj,
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu,
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

Cel strategiczny projektu:  Stworzenie trwałej, zintegrowanej sieci współpracy w zakresie działań promocyjnych turystyki na obszarze polsko – czeskiego  pogranicza opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowych poprzez wsparcie środowiska / branży turystycznej, tworzenie i promocję produktów turystycznych, inicjowanie łączenia istniejących szlaków turystycznych w szlaki transgraniczne, integrację istniejących ofert w kompleksowe transgraniczne pakiety turystyczne pogranicza, co prowadzić będzie do wydłużenia pobytów turysty na tym obszarze oraz do podniesienia atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego i przyrodniczego oraz prezentację wspólnego dziedzictwa poprzez rekonstrukcje jako oferty turystycznej.

Cel to również wykreowanie obszaru polsko-czeskiego pogranicza jako atrakcyjnej destynacji turystycznej dla turystów z Polski, Czech i innych państw.

 

Tytuł projektu : „Pogranicze Śląsko-Morawskie”
Nr rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001875
Termin realizacji: październik 2019- grudzień 2022
Partner wiodący projektu: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Pozostali partnerzy: Stowarzyszenie”Region Beskidy”,
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt, którego celem  jest promocja atrakcji pogranicza polsko-czeskiego. Atrakcje, które będą promowane w projekcie dobrane są według schematu 4 linii tematycznych, które łączą atrakcje w danej kategorii po polskiej i czeskiej stronie granicy.  Linie tematyczne projektu to :

  1. Linia ARCHITEKTURA I TRADYCJE  pogranicza śląsko-morawskiego
  2. Linia PRZYRODA I AKTYWNOŚĆ pogranicza śląsko-morawskiego
  3. Linia INDUSTRIALNA pogranicza śląsko-morawskiego
  4. Linia GRAND TOUR pogranicza śląsko-morawskiego

Każda linia tematyczna składać się będzie z około 10 polskich atrakcji turystycznych oraz 10 czeskich. Wszystkie dalsze działania zaplanowane w tym projekcie będą miały na celu promocję wybranych w kluczu linii tematycznych atrakcji np.
– modernizacja wybranych atrakcji w celu zapewnienia dwujęzycznej komunikacji (tłumaczenie stron internetowych, opisów eksponatów w danym języku, audioprzewodniki), aplikacja w formie gry zachęcająca do odwiedzin wytypowanych w projekcie atrakcji),
– realizacja profesjonalnych filmów promocyjnych – służących jako narzędzie promocji w mediach społecznościowych,
– zakup profesjonalnych zdjęć
– do promocji w wydawnictwach oraz w Internecie,
– realizacja płatnej kampanii na Facebooku i Instagramie – gdzie wytypowane atrakcje będą promowane,
– realizacja płatnej  kampanii PPC – czyli promocja w formie banerów na najpopularniejszych portalach internetowych np. Onet, wp.pl itp.
– copywriting – powstanie autorskich tekstów dotyczących obszarów turystycznych, jak również wybranych do projektu atrakcji turystycznych – teksty zamieszczane będą na stronie beskidy.travel,
– współpraca z Travel Bloggerami –  zaplanowano trzy wizyty, kampania ma polegać na zaangażowaniu polsko-czeskich popularnych influencerów do promocji obszarów turystycznych i wybranych do projektu atrakcji turystycznych,
– opracowanie i wydanie mapy turystycznej,
– opracowanie katalogu informacyjnego bazującego na zagadnieniu „Gdzie się wybrać” w wersji lato/zima.

Skip to content