Pogranicze śląsko-morawskie

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Pogranicze Śląsko-Morawskie”

Stowarzyszenie „Region Beskidy“ wraz z partnerami, czeskim Moravian-Silesian Tourism s.r.o. w roli Partnera Wiodącego oraz polskim Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe do projektu projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie” – dwujęzyczna komunikacja.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie / Slezsko – Moravské poraniona” , nr rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/ 0001875…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe do projektu projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie”

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie / Slezsko – Moravské poraniona” , nr rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/ 0001875…

Czytaj więcej

Warsztaty produktowe

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt polsko-czeski pn. „Pogranicze śląsko-morawskie” w partnerstwie z Moravian Silesian Tourist oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy…

Czytaj więcej

Warsztaty produktowe

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt polsko-czeski pn. „Pogranicze śląsko-morawskie” w partnerstwie z Moravian Silesian Tourist oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy…

Czytaj więcej

Otwarty nabór obiektów/ atrakcji turystycznych do projektu pt. „Pogranicze śląsko-morawskie”.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt polsko-czeski pn. „Pogranicze śląsko-morawskie” w partnerstwie z Moravian Silesian Tourist oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy…

Czytaj więcej