Zapytanie ofertowe do projektu projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie” – dwujęzyczna komunikacja.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie / Slezsko – Moravské poraniona” , nr rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/ 0001875 dofinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu długotrwałej, intensywnej współpracy pomiędzy partnerami działającymi w obszarze turystyki po polskiej i czeskiej stronie granicy poprzez  promocję atrakcji turystycznych zlokalizowanych na pograniczu.

Jednym z działań projektu jest modernizacja wybranych atrakcji turystycznych, które przypisane zostały do 4 głównych linii tematycznych projektu tj. architektura i tradycje, przyroda i aktywność, turystyka industrialna oraz grand tour of Silesia.

Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje realizację zadania polegającego na zapewnieniu dwujęzycznej komunikacji atrakcji turystycznej pn. Stok Szyndzielni przypisanej do linii tematycznej projektu pn. Grand Tour. Realizacja zadania obejmować będzie zapewnienie tłumaczenia strony internetowej na język czeski oraz prace modernizacyjne strony www umożliwiające wyświetlenia się czeskiej wersji językowej online.

Poniżej załączone są treści, które będą przedmiotem tłumaczenia.

Treść do tłumaczenia cz.1.

Treść do tłumaczenia cz.2.

Termin realizacji: 31.08.2023 r.

Kryterium wyboru ofert to w 100% cena.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała lub w mailowo na adres : m.pasierbek@www.euroregion-beskidy.pl w terminie do 6 lipca 2023 roku.

Osoba do kontaktu: Monika Pasierbek, tel. 33 488 8921, e-mail: m.pasierbek@www.euroregion-beskidy.pl

Projekt pn. „Slezsko – Moravské pohraničí / Pogranicze Śląsko – Morawskie“ dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Skip to content