Publikacja „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” – Program INTERREG

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją o tematyce związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego  ukazanej z perspektywy realizacji mikroprojektów w Programie INTERREG V-A PL-SK 2014-2020.

Publikacja prezentuje wybrane spośród przeprowadzonych naborów mikroprojekty, których widoczne efekty bezpośrednio wpłynęły na ochronę i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego.

Publikacja dostępna jest TUTAJ.

 

Skip to content