Euroregion Beskidy

Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


W dniu 14.06.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Podczas spotkania zatwierdzono dokumenty umożliwiające dalsze prace związane ogłoszeniem naboru na mikroprojekty oraz zaprezentowano najistotniejsze informacje dot. realizacji projektów parasolowych na pograniczu polsko - słowackim w partnerstwie z Żylińskim Samosprawnym Krajem. Ustalono również harmonogram naborów na mikroprojektu do 2018 roku.

Przyjęte podczas posiedzenia dokumenty:
1.    Regulamin Komitetu ds. mikroprojektów wraz z załącznikami:
•    zał. 1 Deklaracja bezstronności i poufności
•    zał. 2 Procedura skargowa
•    zał. 3 Wzór skargi
2.    Podręcznik mikrobeneficjenta wraz z załącznikami:
•    zał. 1 Lista kwalifikowalnych partnerów
•    zał. 2 Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów
3.    Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu wraz z załącznikami.

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Region Beskidy"


W dniu 8 czerwca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Region Beskidy", na którym zatwierdzono m. in. sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz zapoznano się ze sprawami bieżącymi Stowarzyszenia jak również planami przedsięwzięć na 2016 r. Wszyscy zgromadzeni w chwili otwarcia posiedzenia uroczyście powitali przedstawicieli nowo przyjętych Członków Stowarzyszenia "Region Beskidy”. Z tej okazji na ręce Pani Iwony Bilskiej – Burmistrza Jordanowa, Pana Witolda Grabowskiego – Wójta Tomic oraz Franciszka Sałaciaka – Prezesa Stowarzyszenia Dolina Karpia, Przewodniczący Euroregionu Beskidy – Zbigniew Michniowski wręczył Certyfikaty Członkostwa oraz tablice drogowe „witacze” Euroregionu Beskidy.

Więcej: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Region Beskidy"

   

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW


W związku z trwającym otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 20 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia w Bielsku-Białej, przy ulicy Widok 18, w godzinach 9:30-14:00.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa w terminie do dnia 15 czerwca br. na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Więcej: SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW

   

Ogłoszenie ciągłego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020


Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) ogłasza z dniem 16 maja 2016 roku ciągły/otwarty nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły od momentu ogłoszenia naboru. Zarządzający Funduszem Mikroprojektów na bieżąco będzie publikował terminy posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na których będą omawiane złożone wnioski oraz warunki, na jakich będzie można składać kolejne, jak również inne zasady dotyczące następnych naborów. Harmonogram składania wniosków projektowych na kolejne posiedzenia EKS będzie zamieszczony na stronach internetowych Zarządzających FM i na bieżąco aktualizowany.
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+  https://mseu.mssf.cz.

Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+) do 15 lipca 2016 r. do godz. 15.00 będą rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na wrzesień br.
Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:
typu A - wspólnych, z Partnerem Wiodącym, typu B - partnerskich/komplementarnych, typu C - samodzielnych
Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:
Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM - Euroregionu Beskidy: www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz
Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, Tel. 033 488 89 22, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zapraszamy do składania wniosków!!!

Więcej: Ogłoszenie ciągłego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

   

Kwietniowy newsletter Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - "Kurier Transgraniczny"


Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu „Kurier Transgraniczny”. A w nim informacje dotyczące naborów wniosków, szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców, Dni Otwartych Funduszy Europejskich czy konkursu “Pogranicze ma talent”.
Organizatorem  ww. konkursu  na najlepszą filmową opowieść promującą polsko-słowackie pogranicze, polsko-słowacką współpracę i partnerstwo jest Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja. Zadanie konkursowe polega na znalezieniu/wymyśleniu opowieści dotyczącej polsko-słowackiego pogranicza, partnerstwa i współpracy, nagranie jej oraz przesłanie nagrania na adres Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Konkurs trwa do 15 czerwca 2016 r. Szczegóły konkursu, w tym Regulamin znajdują się na stronie Programu w zakładce weź udział w wydarzeniach.
Zapraszam do lektury Transgranicznego Kuriera
   

Strona 1 z 73