Euroregion Beskidy

Skolenie dla potencjalnych wnioskodawców OP1 w ramach Interreg V-A RCz-PL


W związku z uruchomieniem w ramach Interreg V-A RCz-PL naboru do Osi Priorytetowej 1 - Wspólne zarządzanie ryzykiem, Wspólny Sekretariat Programu we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym w województwie śląskim organizuje szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców.
Szkolenie odbędzie się 4 listopada br. w Bielsku-Białej, w Hotelu BIT. Zgłoszenia mailowe uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać do 26 października br. na adresy mailowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zaproszenie, program szkolenia i więcej informacji znajduje się na stronie http://www.cz-pl.eu/wnioskodawca-seminarja.html

Więcej: Skolenie dla potencjalnych wnioskodawców OP1 w ramach Interreg V-A RCz-PL

 

I posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy


W dniu 27 września 2016 roku, w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się I posiedzeniepolsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym zatwierdzono pierwsze wnioski projektowe w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.
EKS jest wspólnym czesko-polskim organem ustanowionym w celu oceny i wyboru mikroprojektów przewidzianych do realizacji na terenie Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. EKS Euroregionu Beskidy składa się z 10 głosujących członków (5 czeskich i 5 polskich) - z przedstawicieli miast i gmin czeskiego i polskiego regionu przygranicznego, przedstawicieli kraju i województwa, przedstawicieli obu Zarządzających Funduszem oraz przedstawiciela pozostałych podmiotów o charakterze non-profit.

Więcej: I posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy

   

Akcja „Czyste Beskidy”


 

 

 

Ruszyły zapisy na ogólnopolskie wydarzenie „Czyste Beskidy”, które odbędzie się 8 października w Rajczy. Podobnie jak znana już w naszym kraju inicjatywa „Czyste Tatry” – ma ono na celu posprzątanie terenów górskich, tym razem w Beskidzie Żywieckim.

Wszyscy chętni, którzy chcą wziąć udział w akcji „Czyste Beskidy” mogą zarejestrować się poprzez stronę internetową www.czystebeskidy.pl.

Organizatorzy przewidzieli 10 tras - od bardzo łatwych po trudne - w pięciostopniowej skali trudności. Większość tras prowadzi po kombinacjach szlaków turystycznych - każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Przewidziana jest też jedna trasa z Rajczy Centrum do Nickuliny, która jest odpowiednia np. dla rodzin z dziećmi. 

Akcja sprzątania obejmie okolice Worka Raczańskiego, włączając w to schroniska na: Hali Lipowskiej, Rysiance, Krawcowym Wierchu, Wielkiej Raczy, Rycerzowej i Przegibku. Wydarzenie opierać się będzie przede wszystkim na wolontariacie i dobrowolnej pracy ochotników z całej Polski.

Patronatem merytorycznym wydarzenia jest Stowarzyszenie Czysta Polska z Rafałem Sonikiem na czele, natomiast jej ambasadorami są m.in.: muzycy z zespołu Akurat oraz Łukasz Golec.  Organizatorem akcji jest Towarzystwo Sportów Górskich „Młóckarnia”. 

 

Harmonogram imprezy:

7:00 - 9:00 – rejestracja uczestników przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rajczy Centrum,

9:00 – wyjście na szlaki (zapewniamy dojazd autobusami na start szlaków - w zależności od wyboru trasy).

15:00 – planowane zejście ze szlaków (powrót autobusami do Rajczy Nickuliny, w zależości od wyboru trasy).

16:00 – animacje, konkursy, szkolenia,  zabawy i inne atrakcje przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie.

17:00 – Koncert zespołu Besquidians,

18:00 – Gwiazda wieczoru: Zespół Akurat.

 

Więcej informacji o trasach: https://drive.google.com/file/d/0B6V3nvKPrj3YZW5SazNVZG14Njg/view
 

Będzie również możliwość zapisów w dniu imprezy!

 

Osoba do kontaktu

Rafał Bałaś, Kom. 500488112, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

   

Zakończenie I naboru mikroprojektów


9 września 2016 r. o godz. 15:00 zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, uruchomiony dla:
- 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.123.190,00 EUR) oraz
- 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 112.319,00 EUR)

W ramach naboru złożono 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1 199 018,76 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Lista złożonych mikroprojektów znajduje się w załączniku.
 

   

Załączniki do wniosku o dofinansowanie mikroprojektów - informacja


W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi załączników, które należy dostarczyć do biura Euroregionu Beskidy wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A 2014-2020 informujemy, iż w przypadku mikroprojektów indywidualnych jedynie wnioskodawca przedkłada wraz z wnioskiem wszystkie obowiązujące załączniki.
 
W przypadku mikroprojektów wspólnych do wniosku o dofinansowanie zarówno Partner Wiodący jak i partnerzy mikroprojektu składają załączniki w swoim języku narodowym. Partner Wiodący składa wszystkie niezbędne załączniki, natomiast partner mikroprojektu nie ma obowiązku przedłożenia następujących załączników:
- Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu
- Opis wpływu mikroprojektu na środowisko
 
W przypadku gdy wnioskodawcą (mikroprojekt indywidualny lub wspólny) bądź partnerem (mikroprojekt wspólny) jest jednostka z sektora finansów publicznych nie ma obowiązku przedkładania następujących załączników:
- Bilans za ubiegły rok
- Rachunek zysków i strat za ubiegły rok
- Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów
- Statut
   

Strona 1 z 78