Euroregion Beskidy

Ogłoszenie ciągłego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020


Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) ogłasza z dniem 16 maja 2016 roku ciągły/otwarty nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły od momentu ogłoszenia naboru. Zarządzający Funduszem Mikroprojektów na bieżąco będzie publikował terminy posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na których będą omawiane złożone wnioski oraz warunki, na jakich będzie można składać kolejne, jak również inne zasady dotyczące następnych naborów. Harmonogram składania wniosków projektowych na kolejne posiedzenia EKS będzie zamieszczony na stronach internetowych Zarządzających FM i na bieżąco aktualizowany.
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+  https://mseu.mssf.cz.

Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+) do 15 lipca 2016 r. do godz. 15.00 będą rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na wrzesień br.
Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:
typu A - wspólnych, z Partnerem Wiodącym, typu B - partnerskich/komplementarnych, typu C - samodzielnych
Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:
Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami Programu i informacjami dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM - Euroregionu Beskidy: www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz
Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, Tel. 033 488 89 22, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zapraszamy do składania wniosków!!!

Więcej: Ogłoszenie ciągłego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

 

Kwietniowy newsletter Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - "Kurier Transgraniczny"


Zapraszamy do lektury nowego Newslettera Programu „Kurier Transgraniczny”. A w nim informacje dotyczące naborów wniosków, szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców, Dni Otwartych Funduszy Europejskich czy konkursu “Pogranicze ma talent”.
Organizatorem  ww. konkursu  na najlepszą filmową opowieść promującą polsko-słowackie pogranicze, polsko-słowacką współpracę i partnerstwo jest Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja. Zadanie konkursowe polega na znalezieniu/wymyśleniu opowieści dotyczącej polsko-słowackiego pogranicza, partnerstwa i współpracy, nagranie jej oraz przesłanie nagrania na adres Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Konkurs trwa do 15 czerwca 2016 r. Szczegóły konkursu, w tym Regulamin znajdują się na stronie Programu w zakładce weź udział w wydarzeniach.
Zapraszam do lektury Transgranicznego Kuriera
   

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020


Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 nawiązuje do poprzednich programów (CBC Phare, Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska i Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013). Program nadal będzie się zajmował wspieraniem współpracy miedzy Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską a każdy projekt musi być realizowany minimum przez dwóch partnerów, z których jeden musi być z Republiki Czeskiej, a drugi z Rzeczpospolitej Polskiej. Część środków Programu będzie realizowana za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów (FM), którego administrowaniem, podobnie jak w poprzednich okresach programowania, zajmą się euroregiony. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Fundusz Mikroprojektów jest skutecznym mechanizmem do obsługi działań o mniejszej skali, a także umożliwia elastyczne wykorzystanie funduszy na wsparcie małych, ale bardzo ważnych mikroprojektów skierowanych na tworzenie i rozszerzenie kontaktów między partnerami po obu stronach granicy. Fundusz Mikroprojektów jest częścią Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (zwany dalej Programem), który jest realizowany na całym pograniczu polsko-czeskim i podlega zasadom przewidzianym dla Programu, zawartych zarówno w zapisach programowych, jak i innych wymaganych dokumentach. Fundusz Mikroprojektów podlega odpowiednim przepisom Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisom Wspólnoty Europejskiej, które określają podstawowe ramy prawne programu.

Więcej: FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

   

Spotkanie informacyjne nt. programu Interreg Polska - Słowacja


Informujemy, że Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim organizuje w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Bielsku-Białej spotkanie informacyjne nt. Programu Współpracy Transgranicznej   Interreg V-A Polska − Słowacja 2014-2020.
Podczas spotkania, kierowanego do potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa śląskiego, przedstawiciele instytucji odpowiadających za funkcjonowanie Programu przedstawią specyfikę Programu w kontekście prowadzenia projektów transgranicznych.
Spotkanie odbędzie się w Sali 122 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40.
Zainteresowanych udziałem prosimy zapoznanie się ze szczegółami oraz pobranie, wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia br. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź faxem: 32 77 99 258.
   

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja


Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Trangranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja w dziedzinach:
    Pomoc publiczna
    Z zakresu oceny technicznej
    Z zakresu oceny merytorycznej
Termin składania zgłoszeń na ekspertów
Od 18.04.2016 r. do 13.05.2016 r.
Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego.
   

Strona 1 z 73