Orgány
Orgány wewillweb 2023-10-16
Predsedníctvo Euroregiónu Beskydy

IGOR CHOMA

PREDSEDA PREDSEDNÍCTVA EUROREGIÓNU BESKIDS

Predseda Združa Beskydy Region
Primátor Mesta Žilina
Mestský úrad v Žiline
011 31 Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
tel./fax: 00421 417 235 564
e-mail: beskydy@zilina.sk

MIROSLAV REJDA
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

PETER DOBES
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

ALFONZ KLOCAN
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

VIERA NAMISLOVSKÁ
Členka predsedníctva Euroregiónu Beskydy

KAREL DEUTSCHER

PODPREDSEDA PREDSEDNÍCTVA EUROREGIÓNU BESKIDS

Predseda Sdrużeni Region Beskydy
Metský úrad
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Tel: 00 420 558 609 272
fax: 00 420 558 631 091
e-mail: sekretar@euroregion-beskidy.cz

PAVEL DEDIC
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

JAN LEGARSKY
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

PAVOL LUKSA
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

JIRI VOLNÝ
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

JAROSLAW KLIMASZEWSKI

PODPREDSEDA PREDSEDNÍCTVA EUROREGIÓNU BESKIDS

Predseda združenia „Beskydský región“

Mestská radnica
Radničné námestie 1

43-300 Bielsko-Biała
Tel: 00 48 33 4971 438

ANDRZEJ KALATA
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

MAGDALENA WIĘZIK
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

JANUSZ KOCIOŁEK
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

MARIAN BŁACHUT
Člen predsedníctva Euroregiónu Beskydy

Skip to content